Infrastruktura prostornih podataka i standardizacija

Uvod

“NIGP – nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka” predstavlja strategiju, tehnologiju, pravila, standarde i ljudske resurse koji su potrebni za prikupljanje, obradu, čuvanje, pristup, razmenu i optimalno korišćenje geoprostornih podataka Republike Srbije;

Infrastruktura prostornih podataka i standardizacija

Zakonom o državnom premeru i katastru uređuje se uspostavljanje i održavanje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka u Republici Srbiji. Ovim zakonom prenosi se u nacionalno zakonodavstvo Direktiva Evropske Unije 2007/2/EZ – Infrastructure for Spatial Information in the European Community – INSPIRE.

NIGP su metapodaci, skupovi i servisi geoprostornih podataka; mrežni servisi i tehnologije; sporazumi o deljenju, pristupu i korišćenju geoprostornih podataka; kao i mehanizmi koordinacije i praćenja, procesi i postupci koji su ustanovljeni, kojima se upravlja i koji se stavljaju na raspolaganje u skladu sa ovim zakonom.

Modeli podataka

Modeli podataka prema INPSIRE direktivi i standardima serije ISO 19100 i OGC.

Infrastruktura prostornih podataka i standardizacija

HTML, CSS i JavaScript

Bazične tehnologije za izradu web stranica: HTML, CSS i JavaScript

Infrastruktura prostornih podataka i standardizacija

Publikovanje geoprostornih podataka

Obuhvaćen je proces od modelovanja podataka prema INSPIRE direktivi, preko ETL transofrmacije ka publikovanju podataka kroz Geoserver i OpenLayers.

Infrastruktura prostornih podataka i standardizacija

Izrada projektnih zadataka

Timski rad i samostalnost u realizaciji rešenja

Infrastruktura prostornih podataka i standardizacija