Kontakt

Laboratorija za geoinformatiku

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima

Fakultet tehničkih nauka

Trg Dositeja Obradovića 6, 21101 Novi Sad

email: geoinformatika@uns.ac.rs