O nama

Laboratorija za geoinformatiku Fakulteta tehničkih nauka je zadužena za edukaciju i podršku nastavnim procesima u oblasti geoinformatike  na Fakultetu tehničkih nauka. Aktivnosti na kojima se angažuju resursi Laboratorije za geoinformatiku su:

  • edukacija studenata iz oblasti geoinformatike
  • realizacija istraživanja i naučnih projekata u oblasti geoinformatike
  • razvoj softverskih proizvoda i specijalizovanih softverskih rešenja u oblasti geoinformatike
  • razvoj i realizacija sistema iz oblasti geomatike, geoinformatike i geoinformacionih tehnologija
  • konsultantske i druge usluge iz oblasti geomatike, geoinformatike i geoinformacionih tehnologija
  • reinženjering procesa rada u geoinformacionim sistemima,
  • edukacija, specijalizacija i sertifikacija inženjerskog kadra,
  • organizacija stručnih i naučnih skupova
  • saradnja i realizacija zajedničkih projekata sa kompanijama iz oblasti geomatike, geoinformatike i geoinformacionih tehnologija