GEOSENZORSKE MREŽE

GEOSENZORSKE MREŽE (GeoSensor Networks – GSN) – praćenje u realnom vremenu (Real-Time: RT) i blisko realnom vremenu (Near Real-Time: NRT) prirodnih promena: akvizicija, obrada i modeliranje geoprostornih podataka

Geosezonske mreže

STRUKTURA GSN – Osnovni elementi GSN su pojedinačni multifunkcionalni senzorski čvorovi (Sensor Nodes). Senzorski čvorovi se povezuju u komunikacionu mrežu formirajući na taj način geosenzorsku mrežu.

Geosezonske mreže

KLASIFIKACIJA TIPOVA GEOSENZORSKIH MREŽA 

 1. Prema mobilnosti čvorova
  1. Statičke (čvorovi su nepokretni)
  2. Dinamičke (pokretni čvorovi)
 2. Prema načinu komunikacije
  1. Ožičene (Wired Sensor Networks, direktno napajanje)
  2. Bežične (Wireless Sensor Networks – WSN, baterijsko napajanje)
 3. Prema načinu upravljanja
  1. Centralizovano upravljanje (ožičene SN)
  2. Decentralizovano upravljanje (WSN)
 4. Prema lokalizaciji čvorova
  1. bez poznatih koordinata čvora
  2. sa poznatim koordinatama čvora

KLASIFIKACIJA ZADATAKA GEOSENZORSKIH MREŽA – Tipovi prirodnih fenomena koji se prate geosenzorskim mrežama u RT i/ili NRT: OBJEKTI I POLJA

 

 1. Prostorno-vremensko praćenje MOBILNIH OBJEKATA (više pojedinačnih ili u grupi)

2. Prostorno-vremensko praćenje POLJA (događaj je unutar mreže)

3. Prostorno-vremensko praćenje IVICA (događaj je delimično u mreži)

Geosezonske mreže

4. GSN – PRIMENA U GEOMATICI – Real-Time (RT) i Near Real-Time (NRT) MONITORING DEFORMACIJA

 

 • Monitoring deformacija podrazumeva praćenje dimenzija i pozicija objekata i/ili terena i jedan je od standardnih zadataka geodezije
 • Proširenje standardnog (periodičnog) monitoringa deformacija na monitoring deformacija u realnom (RT) i blisko realnom vremenu (NRT) obezbeđuje se primenom GSN – standardni zadatak GEOMATIKE
 • Deformacija predstavlja promenu oblika objekta (istezanje, sabijanje ili neki drugi tip promene oblika) i/ili njegove pozicije, kao i promenu pozicije i/ili strukture terena. Najčešće je uzrokovana zbog dejstva nekog vida naprezanja, ali može biti uzrokovana promenom temperature i vlage okruženja

 

 • Primena GSN za monitoring deformacija
  • Objekti: MOSTOVI, BRANE, ZGRADE, TUNELI (plašt)…
  • Teren: KLIZIŠTA, NASIPI, OTVORENI KOPOVI, TUNELI (zemljište)…
 1. SAVREMENE TEHNOLOGIJE ZA RT/NRT MONITORING DEFORMACIJA

 

 • GEODETSKI SENZORI
  • GNSS uređaji
  • Robotizovane totalne stanice
  • Digitalni niveliri
  • Laserski skeneri
 • GEOTEHNIČKI I DRUGI SENZORI
  • inklinometri
  • piezometri
  • senzori sile
  • akcelerometri
  • ekstenzometri
  • kamere
  • senzori zagađenja vazduha/vode/zemljišta
  • meteo senzori
 • KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
  • Wireless komunikacija
  • Web tehnologije

 

 1. OPREMA i SOFTVER

Laboratorija za geoinformatiku poseduje sledeće uređaje i softver za akviziciju podataka u okviru analize rada geosenzorskih mreža

 

 1. Senzori – HARDVER
  1. Mreža permanentnih stanica APOS-NS (Teritorija AP Vojvodine, 9 prijemnika)
  2. Robotizovana totalna stanica
  3. Digitalni nivelir
  4. Terestrički laserski skener
  5. GNSS uređaji
  6. Tiltmetar
  7. Piezometar
  8. Senzori sile
  9. Dvoosni akcelerometri
  10. Obrtni enkoder (inkrementalni)
  11. Termopar N type
  12. Meteo senzor (temperatura i pritisak)

 

 1. Praćenje deformacija u RT/NRT – SOFTVER
  1. Licencirani softver: Leica GeoMos
  2. Softver za programiranje Data Loggera
  3. Razvoj sopstvenih modula za analizu i obradu

 

 1. Komunikacije
  1. Data logger
  2. COM server

 

 

Geosezonske mreže
 1. PRIMENE GEOSENZORSKIH MREŽA – PROJEKTI

 

7.1 Praćenje u RT/NRT dinamičkih i statičkih opterećenja konstrukcija (zgrade, mostovi, brane)

 Merenje statičkih/dinamičkih naprezanja primenom mernih traka

 

Geosezonske mreže

Merenje vibracija nastalih naprezanjem konstrukcija primenom akcelerometara

Geosezonske mreže

7.2 Praćenje u RT/NRT promena u strukturi zemljišta (klizišta, nasipi, otvoreni kopovi)

Fizički model klizišta

Geosezonske mreže

Merenja podužnih i poprečnih pomeraja primenom robotizovane totalne stanice

Merenje ugovnih pomeraja primenom tiltmetra

Geosezonske mreže

Merenje nivoa podzemnih voda piezometrom

Geosezonske mreže