Vizualizacija geopodataka

– Kartografska vizualizacija

Vizuelizacija geopodataka

-Model baziran na vizualizaciji geopodataka

-Virtuelna realnost

-Proširiva realnost

Digitalni model terena kreiran iz oblaka tačaka
Vizuelizacija geopodataka
Prikaz detalja Petrovaradinske tvrđave sa različitim razmerama
Vizuelizacija geopodataka
TIN struktura Petrovaradinske tvrdjave
Digitalni model površi preklopljen sa ortofoto snimkom 
Kreiranje željenih profila terena
Vizuelizacija geopodataka
Digitalni model površiidigitalni model terena preklopljen sa OpenStreetMaps
Vizuelizacija geopodataka

PODGRAĐE PETROVARADINSKE TVRĐAVE

Digitalni model zgrada
Vizuelizacija geopodataka
Digitalni model terena sa putevima
Vizuelizacija geopodataka
Digitalni površinski model
Vizuelizacija geopodataka
Digitalni površinski model– vektorski prikaz
Vizuelizacija geopodataka
Digitalni model površi preklopljen sa ortofoto snimkom 
Vizuelizacija geopodataka