GNSS I LOKACIJSKI BAZIRANI SERVERI

Globalni navigacioni satelitski sistemi (GNSS – Global Navigation Satellite System) su sistemi satelita u orbiti oko Zemlje gde se sateliti koriste kao referentne tačke za pozicioniranje.

GNSS i lokacijski bazirani servisi

Postoji četiri GNSS (različitog nivoa funkcionalnosti), uz jos nekiliko koji su u razvoju ili se planira njihov razvoj. Aktivni sistemi:

 • NAVSTAR GPS
 • GLONASS
 • Compass (BeiDou2)
 • Galileo

GNSS sistemi se sastoje od tri segmenta:

 1. Svemirski – kojeg čine sateliti i signali koje ti sateliti emituju. Visina orbite satelita iznosi oko 20000km od površine Zemlje.

2. Kontrolni – stanice na Zemlji koje prate rad satelita i računaju potrebne korekcije i dodatne parametre.

GNSS i lokacijski bazirani servisi

3. Korisnički – GNSS prijemnici, tj. svi uređaji koji koriste signal sa satelita.

GNSS sistemi omogućuju određivanje pozicije bilo gde na površini Zemlje, ukoliko nema prepreka za prijem signala sa najmanje 4 satelita istovremeno. Tačnost pozicioniranja zavisi od uslova merenja, ali se najčešće se ostvaruje tačnost reda metra. Primenom naprednijih tehnika merenja moguće je ostvariti tačnost reda centimetra, a pri dugačkim periodima opažanja i sub-centimetarsku tačnost.

GNSS i lokacijski bazirani servisi

U najvećem broju slučajeva za povećanje tačnosti primenjuje se korišćenje mreže permanentnih GNSS stanica. To je mreža međusobno povezanih GNSS prijemnika koji prosleđuju podatke centralnom serveru. Server na osnovu opažanja stanica računa korekcije koje prosleđuje GNSS uređajima kojima se na terenu vrši premer. Tačnost ovakvog načina pozicioniranja je 2-5cm, pri čemu je zadržavanje na tački svega nekoliko sekundi.

APOS-NS (Academic Positioning System) je mreža permanentnih stanica kojom upravlja Fakultet tehničkih nauka. Sastoji se od 7 stanica, uz dve koje su u planu. Mreža je bazirana na VRS konceptu (Virtual Reference Station) koji omogućava tačnost pozicioniranja od 2 do 5cm, u kratka vremena inicijalizacije.

GNSS i lokacijski bazirani servisi

Primena GNSS sistema je izuzetno široka i obuhvata razne delatnosti:

 • Navigacija u putničkim i komercijalnim vozilima
 • Praćenje vozila i ITS (Intelligent Transportation Systems)
 • Pomorski saobraćaj
 • Vazdušni saobraćaj
 • Navigacija u poljoprivrednim mašinama i precizna poljoprivreda (Precise farming)
 • Navigacija i upravljanje građevinskim mašinama
 • Geodetski premer
 • Inženjerska geodezija
 • Monitoring deformacija terena (klizišta, odroni…) i objekata (mostovi, brane…)
 • Geološka, geodinamička, seizmološka, vulkanološka istraživanja
 • Aerofotogrametrijska snimanja i lasersko skeniranje iz vazduha (Airborne LIDAR)
 • Istraživanja u biologiji
 • Biomedicinske primene…