Geoportali i geoprostorni servisi

Geoprostorni portal ili geoportal je korisnički interfejs ka kolekciji online geoprostornih resursa, koji uključuju skupove podataka i servise.

Referentna arhitektura sadrži četiri različite klase servisa koji podržavaju zahteve geoprostornih portala:

 • Portal servisi – obezbeđuju jedinstvenu tačku pristupa geoprostornim podacima na portalu. Takođe, ovi servisi omogućavaju upravljanje i administraciju portala.
 • Katalog servisi – koriste se za lociranje geoprostornih servisa i podataka. Ako pronađu ono što korisniku treba, ovi servisi mu pružaju informaciju o pronađenim prostornim servisima i podacima.
 • Servisi za prezentaciju (Portrayal services) – koriste se za procesiranje geoprostornih podataka i pripremu za njihovu prezentaciju korisniku.
 • Servisi podataka – koriste se za pružanje geoprostornih sadržaja i procesiranje podataka.

 

Geoprostorni portal

Referenta arhitektura geoportala ima 3 osnove uloge kojima se omogućava razmena servisa:

 • Posrednik (Broker) – ova rola registruje servise i vraća moguće ponude na osnovu kriterijuma pretrage od strane korisnika
 • Dostavljač servisa (Provider) – rola koja registruje servis kod posrednika i dostavlja ga klijentima.
 • Podnosilac zahteva (Requestor) – rola kojoj posrednik dostavllja ponudu servisa prema nekom kriterijumu i koja se povezuje na pronađeni servis kod dostavljača servisa.
Geoprostorni portal

OGC je neprofitna međunarodna organizacija koja razvija standarde postignute konsenzusom svojih članova.

 

Osnovni zadatak OGC konzorcijuma je razvoj otvorenih standarda koji omogućavaju interoperabilnost i integraciju prostornih informacija, softvera za njihovu obradu i prostornih servisa.

 • Catalogue Service
 • Coordinate Transformation
 • Filter Encoding
 • Geographic Objects
 • Geography Markup Language
 • GeoXACML
 • GML in JPEG 2000
 • Grid Coverage Service
 • Location Services (OpenLS)
 • Observations and Measurements
 • Sensor Model Language
 • Sensor Observation Service
 • Sensor Planning Service
 • Simple Features
 • Simple Features CORBA
 • Simple Features OLE/COM
 • Simple Features SQL
 • Styled Layer Descriptor
 • Symbology Encoding
 • Transducer Markup Language
 • Web Coverage Service
 • Web Feature Service
 • Web Map Context
 • Web Map Service
 • Web Processing Service

Web Service Common

Geoprostorni portal

Bazične tehnologije za izradu web stranica: HTML, CSS i JavaScript

JavaScript biblioteke: GoogleMaps, OpenLayers, jQuery, GeoExt

Geoprostorni portal

Izrada projektnih zadataka

Timski rad i samostalnost u realizaciji rešenja

Geoprostorni portal
Geoprostorni portal