Daljinska detekcija i obrada slike

prikupljanje informacija o objektu ili fenomenu od interesa bez fizičkog kontakta uz pomoć zemaljskih, vazdušnih i satelitskih platformi.

Uvod

Daljinska detekcija je nauka o prikupljanju informacija o nekom objektu ili fenomenu od interesa bez fizičkog kontakta, obično uz pomoć zemaljskih, vazdušnih i satelitskih platformi. Podaci sa kojima raspolažemo i koje koristimo u procesu nastave i projektima iz privrede obuvataju više od 30 satelitskih i vazdušnih platformi, a neke od njih su: Landsat 1-8. Sentinel 1-2, EO-1, IRS, RapidEye, Ikonos, QuickBird, Terrasar, WorldView1-4, GeoEye, Spot1-5, RadarSat, Aster, ALI,…
U zavisnosti od spektralne, prostorne, radiometrijske i vremenske rezolucije, bavimo se sledećim oblastima:
 
 • klasifikacija tipova useva
 • procena stanja useva
 • procena prinosa useva
 • izrada različitih vegetacionih indeksa koji daju informacije o količini hlorofila i slično upravljanje poljoprivrednim zemljištem,….
 • utvrđivanje površine pod šumama
 • mape uticaja vremenskih nepogoda
 • mape vitalnosti šumskih površina, detekcija oblasti koja su napadnuta insektima, centar napada, distribucija insekata, pravci i brzina o praćenje promena na šumskim površinama, što pomaže u identifikaciji trendova, opisuje trendove nad procesima koji se odvijaju u šumskim površinama, što omogućava predviđanje budućih statusa posmatranih procesa
 • praćenje promena u stanju šumskih površina, praćenje promena u smislu identifikacje nastalih i nestalih šumskih površina (pozitivne i negativne promene)
 • identifikoavnje pojave stresa kod šumskih površina (npr. manjak vlage odnosno pojava suše)
 • identifikovanje štete od požara
 • klasifikacija tipova šuma , identifikacije vrsta drveća
 • identifikacija različitih tipova zemljišnog pokrivača
 • identifikacija obradive površine
 • praćenje vodenih površina
 • praćenje površina pod snegom
 • identifikacija poplavljenih površina
 • detekcija promena tokom vremena
 • ….

Galerija